شوی تابستانه صنایع دستی تیکیش

مجموعه صنایع دستی تیکیش

دست دوزهای چرمی ، شال های نخی ، شیشه های رنگین ،

ظروف چوبی و سرامیکی دست ساز ، منسوجات چاپ دستی

به همراه اکران مستند تیکیش

با ارایه مجموعه بی نظیر صنایع دستی تیکیش کاملا طبیعی
2018-09-28T20:42:30+03:30